معنی و ترجمه کلمه criminal conversation به فارسی criminal conversation یعنی چه

criminal conversation


قانون ـ فقه : عمل منافى عفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها