معنی و ترجمه کلمه criminiate به فارسی criminiate یعنی چه

criminiate


متهم بجايت کردن ،مرجم خواندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها