معنی و ترجمه کلمه critical wave legth به فارسی critical wave legth یعنی چه

critical wave legth


علوم مهندسى : طول موج بحرانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها