معنی و ترجمه کلمه cross-fertilize به فارسی cross-fertilize یعنی چه

cross-fertilize


(دوجنس مختلف را )باهم پيوند زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها