معنی و ترجمه کلمه cross-hatch به فارسی cross-hatch یعنی چه

cross-hatch


هاشور متقاطع
علوم مهندسى : هاشور افقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها