معنی و ترجمه کلمه cross-pollination به فارسی cross-pollination یعنی چه

cross-pollination


گرده فشانى ازگلى بگل ديگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها