معنی و ترجمه کلمه crossed cheque به فارسی crossed cheque یعنی چه

crossed cheque


قانون ـ فقه : چک بسته
بازرگانى : چک مسدود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها