معنی و ترجمه کلمه crossing over به فارسی crossing over یعنی چه

crossing over


روانشناسى : تبادل ژنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها