معنی و ترجمه کلمه crossing point به فارسی crossing point یعنی چه

crossing point


محل برخورد دو خط
علوم مهندسى : نقطه تقاطع نقطه تلاقى
معمارى : نقطه تلاقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها