معنی و ترجمه کلمه crossshatching به فارسی crossshatching یعنی چه

crossshatching


علوم هوايى : هاشور


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها