معنی و ترجمه کلمه crowded به فارسی crowded یعنی چه

crowded


شلوق ،پرچمعيت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها