معنی و ترجمه کلمه crude oil به فارسی crude oil یعنی چه

crude oil


علوم مهندسى : روغن خام
معمارى : مازوت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها