معنی و ترجمه کلمه crummy به فارسی crummy یعنی چه

crummy


)=crumby(مانند مغز نان ،خميرى ،اکبيرى ،نکبتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها