معنی و ترجمه کلمه cryptofacility به فارسی cryptofacility یعنی چه

cryptofacility


تسهيلات رمز
علوم نظامى : تاسيسات مربوط به مخابرات رمز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها