معنی و ترجمه کلمه cryptosecurity به فارسی cryptosecurity یعنی چه

cryptosecurity


تامين رمز
علوم نظامى : حفاظت مکاتبات رمزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها