معنی و ترجمه کلمه crystal plane به فارسی crystal plane یعنی چه

crystal plane


سطح کريستالى
علوم مهندسى : سطح بلورى
شيمى : صفحه بلور


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها