معنی و ترجمه کلمه crystalliferous به فارسی crystalliferous یعنی چه

crystalliferous


بلور زا،موجد بلور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها