معنی و ترجمه کلمه crystallization به فارسی crystallization یعنی چه

crystallization


تبلور،بلور سازى
عمران : متبلور شدن
شيمى : تبلور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها