معنی و ترجمه کلمه ctrl به فارسی ctrl یعنی چه

ctrl


Control
کامپيوتر : کليد کنترل

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها