معنی و ترجمه کلمه cue به فارسی cue یعنی چه

cue


سخن رهنما،ايماء،اشارت ،اشاره براى راهنمايى خواننده ياگوينده يا بازيگر،رديف ، : )vi.&vt.(اشاره کردن ،راهنمايى کردن ،باچوب بيليارد زدن ،صف بستن
روانشناسى : نشانه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها