معنی و ترجمه کلمه culinary به فارسی culinary یعنی چه

culinary


مربوط به اشپزخانه ،اشپخانه اى ،پختنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها