معنی و ترجمه کلمه culminant به فارسی culminant یعنی چه

culminant


(نج ).درمرتفع ترين موضع ،کامل ،باوج رسيده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها