معنی و ترجمه کلمه curl به فارسی curl یعنی چه

curl


حلقه شدن ،پيچيدن ،تاب برداشتن فردادن ،خم ،منحنى ،کرل ،طره ،بولينگ روى يخ ،حلقه کردن ،فردادن ،پيچاندن ،حلقه ،فر
علوم مهندسى : حلقه
الکترونيک : حلقه بردار
ورزش : پاس با جلو دويدن و سپس تغيير مسير دادن ،کرلينگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها