معنی و ترجمه کلمه current drive به فارسی current drive یعنی چه

current drive


کامپيوتر : گرداننده کنونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها