معنی و ترجمه کلمه current ratio of transformer به فارسی current ratio of transformer یعنی چه

current ratio of transformer


الکترونيک : بازده شدتى مبدل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها