معنی و ترجمه کلمه curriculum به فارسی curriculum یعنی چه

curriculum


برنامه اموزشى ،اموزش برنامه ،دوره تحصيلات ،برنامه تحصيلى
روانشناسى : برنامه درسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها