معنی و ترجمه کلمه custody به فارسی custody یعنی چه

custody


مسئوليت کنترل و انتقال و دسترسى به جنگ افزارها،حفاظت ،حبس ،توقيف
قانون ـ فقه : امانت
بازرگانى : نگهدارى
علوم نظامى : مسئوليت حفاظت و کنترل جنگ افزارها و اسناد انها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها