معنی و ترجمه کلمه custom assersor به فارسی custom assersor یعنی چه

custom assersor


مامور گمرک ،گمرکچى
قانون ـ فقه : ارزياب گمرک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها