معنی و ترجمه کلمه custom of a trade به فارسی custom of a trade یعنی چه

custom of a trade


عرف ،عادت يک تجارت
بازرگانى : اصول متداول تجارت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها