معنی و ترجمه کلمه customer به فارسی customer یعنی چه

customer


مشترى
علوم مهندسى : خريدار
قانون ـ فقه : مشترى
بازرگانى : مشترى ،خريدار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها