معنی و ترجمه کلمه cut down به فارسی cut down یعنی چه

cut down


خرد کردن ،خلاصه کردن ،تقليل دادن
ورزش : زمين زدن حريف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها