معنی و ترجمه کلمه cyclostomatous به فارسی cyclostomatous یعنی چه

cyclostomatous


)=cyclostomate(دهان گرد،وابسته به جانور دهان گرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها