معنی و ترجمه کلمه cylinderical lapping به فارسی cylinderical lapping یعنی چه

cylinderical lapping


علوم مهندسى : صيقل کارى مدور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها