معنی و ترجمه کلمه d (large detail) به فارسی d (large detail) یعنی چه

d (large detail)


جزء بزرگ( در رورشاخ)
روانشناسى : جزء بزرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها