معنی و ترجمه کلمه d. armour به فارسی d. armour یعنی چه

d. armour


اسلحه دفاع ،جوشن ،سپر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها