معنی و ترجمه کلمه d. judgment به فارسی d. judgment یعنی چه

d. judgment


حکم صريح يا روشن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها