معنی و ترجمه کلمه d. of a request به فارسی d. of a request یعنی چه

d. of a request


در درخواست ،عدم قبول خواهش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها