معنی و ترجمه کلمه d. of apprehension به فارسی d. of apprehension یعنی چه

d. of apprehension


کندى ذهن ،کندفهمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها