معنی و ترجمه کلمه d. of the sun به فارسی d. of the sun یعنی چه

d. of the sun


زيغ الشمس ،انحراف خورشيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها