معنی و ترجمه کلمه d.c. brake به فارسی d.c. brake یعنی چه

d.c. brake


علوم مهندسى : ترمز جريان دائم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها