معنی و ترجمه کلمه daf به فارسی daf یعنی چه

daf


delivered at frontier
بازرگانى : تحويل مرز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها