معنی و ترجمه کلمه daily movement summary به فارسی daily movement summary یعنی چه

daily movement summary


علوم نظامى : خلاصه وضعيت حرکت کشتيها در روز يا کالاها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها