معنی و ترجمه کلمه dam location (am) به فارسی dam location (am) یعنی چه

dam location (am)


بندگاه ،جاى بند،جاى سد،محل بند
معمارى : محل سد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها