معنی و ترجمه کلمه damage area به فارسی damage area یعنی چه

damage area


منطقه توليد خطر مين
علوم نظامى : منطقه خسارت منطقه خطر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها