معنی و ترجمه کلمه damage assessment به فارسی damage assessment یعنی چه

damage assessment


تعيين خسارات
علوم نظامى : تعيين ميزان خسارت براورد ضايعات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها