معنی و ترجمه کلمه damage control book به فارسی damage control book یعنی چه

damage control book


علوم نظامى : راهنماى کنترل خسارات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها