معنی و ترجمه کلمه damage in transit به فارسی damage in transit یعنی چه

damage in transit


بازرگانى : خسارت در هنگام ترانزيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها