معنی و ترجمه کلمه damp proof membrane به فارسی damp proof membrane یعنی چه

damp proof membrane


معمارى : پوسته نمبند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها