معنی و ترجمه کلمه damped vibration به فارسی damped vibration یعنی چه

damped vibration


شيمى : ارتعاش ميرا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها