معنی و ترجمه کلمه dangerous goods by road agreement به فارسی dangerous goods by road agreement یعنی چه

dangerous goods by road agreement


بازرگانى : موافقتنامه بين کشورهاى اروپايى که در ان درخصوص وسيله حمل نحوه بسته بندى و مشخصات وسيله حمل و نقل توضيح لازم داده شده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها